ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

Ако нямате регистрация на нашата платформа и сте учител:

– в училище, използвайте следния бутон

Регистрация за училища

– в училище в чужбина, използвайте следния бутон

Регистрация от чужбина

– в детска градина, използвайте следния бутон

Регистрация за детски градини

– и искате да разгледате ДЕМО

Регистрация за ДЕМО

Ако вече имате регистрация на нашата платформа и сте учител:

– в училище, използвайте следния бутон

Добавяне на код

– в детска градина, използвайте следния бутон

Добавяне на код

– и искате да разгледате ДЕМО

Добавяне на ДЕМО

ИК „Анубис“, издателство „Булвест 2000“ и издателство „Клет България“ препоръчват използването на следните браузъри при работа с електронната платформа: Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 9+

Ако Вашият браузър няма инсталиран Adobe Flash Player, моля обърнете се към Вашия системен администратор.

С един e-mail адрес може да бъде направена една единствена регистрация. Всяка регистрация може да съдържа множество учебници. За да добавите новo учебно съдържание в библиотеката си, изберете бутон ДОБАВЯНЕ НА КОД, въведете новия код и натиснете бутон ЕЛЕКТРОНЕН ЧЕТЕЦ.

При проблеми с ползването на електронните ресурси можете да се свържете с нас на support@anubis-bulvest.com