ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

Материалите са достъпни както за настолен и преносим компютър, така и за мобилни устройства. За използването им e необходими четец Анубис-Булвест, който e достъпен през бутона "Електронен четец", както и през Google Play и App Store

Учителите получили кодове за използването на материалите могат да се регистрират чрез бутона "Регистрация за учителите".

1) Бутон "Регистрация за училища" служи за първоначална регистрация на учители в училища. Кодът служи за получаване на електронно съдържание към регистрацията. Tой се въвежда еднократно. При следващо ползване на електронния четец се влиза само с имейл и парола.

2) Бутон "Регистрация за детски градини" служи за първоначална регистрация на учители в детски градини. Кодът служи за получаване на електронно съдържание към регистрацията. Tой се въвежда еднократно. При следващо ползване на електронния четец се влиза само с имейл и парола.

3) Бутон "Добавяне на код" служи за добавяне на електронно съдържание към библиотеката на вече регистриран потребител. Можете да го използвате в случай че преподавате по повече от един предмет и искате да добавите и втори електронен учебник към Вашите електронни ресурси.

4) Бутон "Електронен четец" служи за вход към библиотеката на регистриран вече потребител.

Важно:

Осемцифрените кодове за регистрация са валидни само в рамките на втория етап на оценяването на учебниците. Моля търсете шестнадесетцифрени индивидуални кодове за 1., 2., 5. и 6. клас на електронната поща указана в заявката за учебници.

ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ препоръчват използването на следните браузъри при работа с електронната платформа: Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 9+

Ако Вашият браузър няма инсталиран Adobe Flash Player, моля обърнете се към Вашия системен администратор.

С един e-mail адрес може да бъде направена една единствена регистрация. Всяка регистрация може да съдържа множество учебници. За да добавите новo учебно съдържание в библиотеката си, изберете бутон ДОБАВЯНЕ НА КОД, въведете новия код и натиснете бутон ЕЛЕКТРОНЕН ЧЕТЕЦ.

При проблеми с ползването на електронните ресурси можете да се свърете с нас на support@anubis-bulvest.com