ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

Материалите са достъпни както за настолен и преносим компютър, така и за мобилни устройства. За използването им e необходими четец Анубис-Булвест, който e достъпен през бутона "Електронен четец", както и през Google Play и App Store

Учителите получили кодове за използването на материалите могат да се регистрират чрез бутона "Регистрация за учителите".

1) Бутон "Регистрация за учителите" служи за първоначална регистрация. Кодът служи за получаване на електронно съдържание към регистрацията. Tой се въвежда еднократно. При следващо ползване на електронния четец се влиза само с имейл и парола.

2) Бутон "Добавяне на код за учителите" служи за добавяне на електронно съдържание към библиотеката на вече регистриран потребител. Можете да го използвате в случай че преподавате по повече от един предмет и искате да добавите и втори електронен учебник към Вашите електронни ресурси.

3) Бутон "Електронен четец" служи за вход към библиотеката на регистриран вече потребител.

Важно:

ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ препоръчват използването на следните браузъри при работа с електронната платформа: Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 9+

Ако Вашият браузър няма инсталиран Adobe Flash Player, моля обърнете се към Вашия системен администратор.

С един e-mail адрес може да бъде направена една единствена регистрация. Всяка регистрация може да съдържа множество учебници. За да добавите новo учебно съдържание в библиотеката си, изберете бутон ДОБАВЯНЕ НА КОД ЗА УЧИТЕЛИТЕ, въведете новия код и натиснете бутон ЕЛЕКТРОНЕН ЧЕТЕЦ.

При проблеми с ползването на електронните ресурси можете да се свърете с нас на support@anubis-bulvest.com