Регистрация за детски градини

Данни за детската градина

Данни за учителяДанни за учебника

Общи условия

С попълването на тази форма за регистрация, давам своето изрично и свободно съгласие на „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС“ ООД, „БУЛВЕСТ-2000“ ООД и „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД да събират, обработват, съхраняват и трансферират предоставените по-горе лични данни, за целите на продажба на стоки и директен маркетинг, съгласно правомощията на „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС“ ООД, „БУЛВЕСТ-2000“ ООД и „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД като администратори на лични данни, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
При проблеми с ползването на електронните ресурси можете да се свържете с нас на support@anubis-bulvest.com