Регистрация на учители

1) Бутон "Добавяне на нов код" служи за добавяне на електронно съдържание към библиотеката на вече регистриран потребител. Можете да го използвате в случай че преподавате по повече от един предмет и искате да добавите и втори електронен учебник към Вашите електронни ресурси.

2) Бутон "Електронен четец" служи за вход към библиотеката на вече регистриран потребител.

Важно:

Осемцифрените кодове за регистрация са валидни само в рамките на втория етап на оценяването на учебниците. Моля търсете шестнадесетцифрени индивидуални кодове за 1., 2., 5. и 6. клас на електронната поща указана в заявката за учебници.

С един e-mail адрес може да бъде направена една единствена регистрация. Всяка регистрация може да съдържа множество учебници.

Един код може да бъде използван еднократно.
Данни за училището
Данни за учителя


При проблеми с ползването на електронните ресурси можете да се свържете с нас на support@anubis-bulvest.com