Регистрация на учители

1) Бутон "Добавяне на нов код" служи за добавяне на електронно съдържание към библиотеката на вече регистриран потребител. Можете да го използвате в случай че преподавате по повече от един предмет и искате да добавите и втори електронен учебник към Вашите електронни ресурси.

2) Бутон "Електронен четец" служи за вход към библиотеката на регистриран вече потребител.

Важно:

С един e-mail адрес може да бъде направена една единствена регистрация. Всяка регистрация може да съдържа множество учебници. За да добавите новo учебно съдържание в библиотеката си, изберете бутон ДОБАВЯНЕ НА КОД ЗА УЧИТЕЛИТЕ, въведете новия код и натиснете бутон ЕЛЕКТРОНЕН ЧЕТЕЦ.

Ако не откривате Вашето училище в списъка, моля свържете се с нас на: support@anubis-bulvest.com.
Данни за училището

Данни за учителя


При проблеми с ползването на електронните ресурси можете да се свържете с нас на support@anubis-bulvest.com